دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩
صفحه اصلي > رشته های تحصیلات تکمیلی  
رشته های تحصیلات تکمیلی
 
 
 
 

رشته هاي  مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته واحد ميبد

كد محل دانشگاهي

كدرشته

نام رشته

گروه امتحاني

مجموعه امتحاتي

179

20407

الهيات ومعارف اسلامي-فقه و مباني حقوق اسلامي

علوم انساني

مجموعه فقه و مباني حقوق اسلامي

179

20450

فقه و حقوق خصوصي

علوم انساني

مجموعه فقه و مباني حقوق اسلامي

179

20312

آموزش زبان انگليسي

علوم انساني

مجموعه زبان انگليسي

179

20315

مترجمي زبان انگليسي

علوم انساني

مجموعه زبان انگليسي

179

21532

جغرافيا وبرنامه ريزي گردشگري

علوم انساني

مجموعه جغرافيا

179

21547

ژئومرفولوژي- برنامه ريزي محيطي

علوم انساني

مجموعه جغرافيا

179

20804

حقوق بين الملل

علوم انساني

مجموعه حقوق

179

20805

حقوق جزا و جرم شناسي

علوم انساني

مجموعه حقوق

179

20807

حقوق خصوصي

علوم انساني

مجموعه حقوق

179

20808

حقو ق عمومي

علوم انساني

مجموعه حقوق

179

20840

حقوق مالي-اقتصادي

علوم انساني

مجموعه حقوق

179

20838

فقه و حقوق جزاء

علوم انساني

مجموعه حقوق

179

21199

محيط زيست –آموزش محيط زيست

علوم انساني

مجموعه محيط زيست

179

21189

محيط زيست –مديريت محيط زيست

علوم انساني

مجموعه محيط زيست

179

21192

محيط زيست –برنامه ريزي محيط زيست

علوم انساني

مجموعه محيط زيست

179

21277

مديريت محيط زيست (اچ اس اي)

علوم انساني

مديريت محيط زيست (اچ اس اي)

179

21525

سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

علوم انساني

مجموعه سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

179

20442

شناخت انديشه هاي امام خميني (ره )

علوم انساني

شناخت انديشه هاي امام خميني (ره )

179

20517

علوم ارتباطات اجتماعي

علوم انساني

علوم ارتباطات اجتماعي

179

21224

مديريت فناوري اطلاعات

علوم انساني

مجموعه مديريت صنعتي

179

21343

مديريت فناوري اطلاعات –سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته

علوم انساني

مجموعه مديريت صنعتي

179

50519

مهندسي منابع طبيعي-آبخيزداري

كشاورزي و منابع طبيعي

مجموعه 2 كشاورزي و منابع طبيعي

179

50579

مهندسي منابع طبيعي –همزيستي با بيابان-محيط زيست ومنابع طبيعي

كشاورزي و منابع طبيعي

مجموعه 2 كشاورزي و منابع طبيعي

179

50322

مهندسي كشاورزي -بيو تكنولوژي كشاورزي

كشاورزي و منابع طبيعي

مجموعه 3 كشاورزي و منابع طبيعي

179

50350

مهندسي كشاورزي -زراعت

كشاورزي و منابع طبيعي

مجموعه 3 كشاورزي و منابع طبيعي

179

50417

علوم ومهندسي صنايع غذايي- فناوري مواد غذايي

كشاورزي و منابع طبيعي

مجموعه 4 كشاورزي و منابع طبيعي

179

50541

محيط زيست-ارزيابي و آمايش سرزمين

كشاورزي و منابع طبيعي

مجموعه 8 كشاورزي و منابع طبيعي

179

50540

محيط زيست-آلودگيهاي محيط زيست

كشاورزي و منابع طبيعي

مجموعه 8 كشاورزي و منابع طبيعي

179

50539

محيط زيست -زيستگاه ها و تنوع زيستي

كشاورزي و منابع طبيعي

مجموعه 8كشاورزي و منابع طبيعي

179

40436

مهندسي عمران –  مهندسي و مديرت ساخت

فني مهندسي

مجموعه مهندسي عمران

179

40383

مهندسي عمران –  زلزله

فني مهندسي

مجموعه مهندسي عمران

179

40444

مهندسي عمران-ژئوتكنيك

فني مهندسي

مجموعه مهندسي عمران

179

40471

مهندسي عمران-سازه

فني مهندسي

مجموعه مهندسي عمران

179

41024

مهندسي فناوري اطلاعات- تجارت الكترونيكي

فني مهندسي

مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

179

41036

مهندسي فناوري اطلاعات- سيستمهاي چند رسانه اي

فني مهندسي

مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

179

41002

مهندسي كامپيوتر –نرم افزار

فني مهندسي

مجموعه مهندسي كامپيوتر

179

41402

مهندسي محيط زيست-آب و فاضلاب

فني مهندسي

مجموعه مهندسي محيط زيست

179

40738

مهندسي مواد  - سراميك

فني مهندسي

مجموعه مهندسي مواد 

179

40491

مهندسي عمران –  ژئو دزي

فني مهندسي

مجموعه مهندسي نقشه برداري 

179

40381

مهندسي عمران –سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

فني مهندسي

مجموعه مهندسي نقشه برداري 

179

40456

مهندسي طراحي محيط زيست

فني مهندسي

مهندسي طراحي محيط زيست

 

 

 

 

 

 

رشته هاي  مقطع دكتراي تخصصي  واحد ميبد

كد محل دانشگاهي

كدرشته

نام رشته

گروه امتحاني

مجموعه امتحاتي

179

20516

علوم ارتباطات

علوم انساني

مجموعه علوم ارتباطات

179

20807

حقوق خصوصي

علوم انساني

مجموعه حقوق خصوصي

179

20808

حقوق عمومي

علوم انساني

حقوق عمومي

179

20818

حقوق كيفري و جرم شناسي

علوم انساني

مجموعه حقوق كيفري و جرم شناسي

179

20312

آموزش زبان انگليسي

علوم انساني

آموزش زبان انگليسي

179

50208

زراعت

كشاورزي و منابع طبيعي

زراعت

179

40471

مهندسي عمران –سازه

فني مهندسي

مهندسي عمران –زلزله و سازه

179

41002

مهندسي كامپيوتر –نرم افزار

فني مهندسي

مجموعه مهندسي كامپيوتر

 

 

منو اصلی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
جستجو
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 19295
 بازدید امروز : 9
 کل بازدید : 356834
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.7969
آدرس: میبد،کیلومتر 3 جاده میبد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
infomaybodiau.ac.ir
كد پستي: 8965151567 ، تلفن : 5-32370161-035